Support
diimak.com
097-234-1961
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

อุตสาหกรรมคืออะไรและแบ่งได้อย่างไร?

วันที่: 03-12-2012

 อุตสาหกรรม

 

อุตสาหกรรมคืออะไร?

อุตสาหกรรมคือการผลิตสินค้าและบริการที่อยู่ภายในระบบเศรษฐกิจเศรษฐกิจหนึ่ง

อุตสาหกรรมสามารถที่จะแบ่งเป็นอย่างไรได้บ้าง?

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่แล้วจะแบ่งเป็น3ส่วน ส่วนที่หนึ่งหรือส่วนการหาวัตถุดิบ, ส่วนที่สองหรือส่วนของการผลิตและส่วนที่สามหรือส่วนของการบริการ แต่ในหนังสือบางเล่มก็จะเพิ่มส่วนที่สี่หรือส่วนของด้านความรู้เข้าไปหรือแม้แต่ส่วนที่ห้าหรือวัฒนธรรมและการวิจัยเข้าไป

อุตสาหกรรมยังสามารถที่จะแบ่งได้อีกตามวัตถุดิบ ตามขนาดและตามสถานะความเป็นเจ้าของ

  • ตามวัตถุดิบ อุตสาหกรรมอาจจะแบ่งเป็น อุตสาหกรรมทางการเกษตร, อุตสาหกรรมทางด้านสัตว์น้ำ, อุตสาหกรรมทางด้านเหมืองแร่, อุตสาหกรรมทางด้านป่าไม้
  • ตามขนาด ซึ่งคำนึงถึงจำนวนเงินทุนที่ลงทุนไปทั้งหมด จำนวนพนักงานและปริมาณของการผลิต
  • ตามสถานะความเป็นเจ้าของ อุตสาหกรรมสามารถที่จะแบ่งเป็นอุตสาหกรรมของเอกชน, อุตสาหกรรมของรัฐบาล และ อุตสาหกรรมของรัฐวิสาหกิจ

 

  ติดต่อที่  บริษัท พีเอสอาร์  สยาม  เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

1/150 หมู่ 4 ตำบลคลองจิก  อำเภอบางปะอิน

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13160

โทร.081-9352766,035-708680

(คุณระเบียบ พรหมสรินทร์)

www.Diimak.com