Support
diimak.com
097-234-1961
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

อาชีพคนทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

วันที่: 07-08-2013

อาชีพคนทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

     อาชีพคนทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นอาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ปรเภทหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมากที่สุด โดยเฉพาะอาชีพช่างประจำโรงงานอุตสาหกรรมระดับหนักและปานกลาง คือ ช่างทาสี ช่างพ่น ช่างเคลือบสี ช่างเจาะ ช่างเชื่อม ช่างใส่กาว ช่างทำความสะอาดชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์และช่างขัด

     อาชีพคนทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่จะตกต่ำเพราะหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์มีอีกคือ อาชีพประกอบชิ้นส่วน และอาชีพตรวจคุณภาพผลิตภํณฑ์อุตสาหกรรม

     สำหรับประเภทอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเข้าประจำทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม เท่าที่ผ่านมา ปัญหาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมไล่คนอกจากงานยังเกิดขึ้นน้อย ไม่เป็นปัญหารุนแรงเท่าที่เคยหวั่นเกรงกัน ทั้งนี้เป็นเพราะประเทศต่างๆเหล่านั้นล้วนแต่มีความระมัดระวังดำเนินการนำหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเข้าไปใช้ในโรงงานอย่างค่อนข้างรอบคอบ มีแผนดำเนินการที่จะให้เกิดผลกระทบต่อคนถูกหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแย่งงานไปทำให้น้อยที่สุดอีกทั้งรัฐบาลของประเทศต่างๆเหล่านั้น ล้วนแต่กำหนดนโยบายให้มีการควบคุมหรือการตรวจสอบ ตลอดจนการขอความร่วมมือให้โรงงานอุตสาหกรรมบรรจุหุ่นยนต์เข้าทำงาน ทโดยให้เกิดผลกระทบต่อคนทำงานน้อยที่สุด

     จึงทำให้การที่จะนำโรงงานและสิ่งที่ทำให้จะช่วยให้การทำงานของโรงงานประเภทนี้นั้นสามารถที่จะนำหุ่นยนต์มาพัฒนาต่อไปได้อย่างที่หลายๆคนนั้นต้องการได้เลยอย่างสบายๆ ซึ่งก็อาจจะต้องอาศัยการพัฒนาและค้นคว้าจากนักวิทยาศาสตร์จากหลายๆที่ก็ว่าได้กว่าที่จะได้มาซึ่ง สุดยอดหุ่นยนต์มาช่วยให้การทำงานของโรงงานต่างๆนั้นง่ายมากขึ้น

     แต่ว่าในเรื่องการที่จะทำให้ถุงมือคุณมีคุณภาพให้ได้นั้นก็จะต้องใช้ความชำนาญและความสามารถเป็นอย่างมากกว่าที่จะได้สินค้าที่มีคุณภาพมากที่สุดในขณะนี้ค่ะ ไม่ว่าใครก็อยากที่จะลองใช้มันดูอย่ีางแน่นอน รับประกันความพอใจแน่นอนค่ะ !!!

     ซึ่งในการที่จะป้องกันตัวเองจากการจากอันตรายจากการทำงานต่างๆนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องหนึ่งเลยทีเดียว เ้พราะฉะนั้นแล้วคุณควรจะต้องระมัดระวังและเลือกทำงานทีไม่มีปัญหากับตัวของคุณและในหลายๆเรื่องที่จะทำให้คุณนั้นสามารถที่จะทำงานได้อย่างปลอดภัย ไม่มีอันตรายอะไรใดๆทั้งนั้นค่ะ

     แนวทางการแก้ไขปัญหาที่สำคัญคือ ต้องมีมาตรการมีให้โรงงานอุตสาหกรรมไล่คนทำงานออกเมื่อมีการนำหุ่นยนต์เข้าไปใช้ทำงานมาตรการที่ใช้เช่น การจัดหางานใหม่ให้คนทำงานที่ถูกหุ่นยนต์แย่งงาน งานใหม่ที่มักจะดีกว่าเก่า การฝึกอบรมคนถูกหุ่นยนต์แย่งงานให้สามารถทำงานชนิดใหม่ๆได้ 

     ผลประโยชน์มหาศาลจากการนำหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเข้าไปประจำทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม จะมีผลทำให้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมแห่กันเข้าไปคุกคามอาชีพคนทำงานโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศกำลังพัฒนา หรือประเทศอุตสาหกรรมใหม่อย่างรวดเร็วทำให้ปัญหาคนว่างงานรุนแรงขึ้นไปอีก

     แล้วประเทศไทยควรจะทำอย่างไร?

     ประเทศไทยควรจะเตรียมการและเตรียมตัวป้องกันปัญหาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมคุกคามอาชีพคนทำงานโรงงานอุตสาหกรรมเสียแต่เนิ่นๆ คือ ตั้งแต่ขณะนี้เป็นต้นไป อย่ารอให้เกิดปัญหาขึ้นเสียก่อนจนกระทั่งสายเกินแก้

     หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial robot) เป็นหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ที่กำลังออกงานแสดงบทบาทของหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์อย่างจริงจังแลัมากที่สุดในปัจจุบัน

     หุ่นยนต์อุตสาหกรรมตัวแรกของโลกที่เข้าประจำทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมจริงๆ เป็นหุ่นยนต์ทำหน้าที่หยิบยกชิ้นโลหะร้อนๆจากเครื่องหลอมหล่อโลหะ เข้าประจำทำงานอยู่โรงงานผลิตรถยนต์ยักษ์ ใหญ่ของโลกโรงงานหนึ่ง คือ "เจนเนอรัลมอเตอร์" (General motor) ที่เมืองเทรนตัน รัฐนิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2504

     จากนั้นมาถึงปัจจุบัน หุ่นยนต์อุตสาหกรรมก็ได้เข้าประจำทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศต่างๆ เป็นจำนวนมากและในหลาย ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศอุตสาหกรรม เช่น สหรัฐอเมริกา สวีเดน ญี่ปุ่น เยอรมันตะวันตก เบลเยียม ฝรั่งเศส อังกฤษและอิตาลี

     ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่เหมาะกับหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์คืองานประเภทที่หนัก อันตราย ซ้ำๆ ซากๆ น่าเบื่อหน่าย ต้องการความรวดเร็วสม่ำเสมอและแม่นยำ

     ตัวอย่างของงานที่ทำโดยหุ่นยนต์คือ งานยกของหนัก งานยกของอันตราย งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี งานทาสี พ่นสี เคลือบสี เจาะโลหะ เชื่อมโลหะ ใส่กาว ทำความสะอาด ขัด ตรวจสอบคุณภาพและงานประกอบชิ้นส่วน

     เมื่อปี พ.ศ. 2513 จำนวนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่มีอยู่ทั่วโลกรวมกันแล้วก็มีเพียงประมาณ 700 ตัว ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น

     มาถึงปี พ.ศ. 2533 ประมาณการจำนวนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั่วโลกคือ 200,000 ตัว และกำลังประจำทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมมากมายหลายหลากชนิด มากที่สุดคือโรงงานประกอบชิ้นส่วนและโรงงานผลิตชิ้นส่วนทั้งโรงงานอุตสาหกรรมประเภทหนักและขนาดกลางที่ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมมากที่สุด คือ โรงงานประกอบและผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

     หุ่นยนต์บ้าน (Home Robot) หรือหุ่นยนต์ส่วนตัว (Personal Robot) เป็นหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เหมาะกับงานบ้านและงานสำนักงานทั่วๆไป

     ลักษณะความแตกต่างของหุ่นยนต์กับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่เห็นชัดเจน คือ หุ่นยนต์บ้านมักจะมีรูปร่างลักษณะคล้ายมนุษย์ มีส่วนประกอบโครงสร้างที่เลียนแบบโครงสร้างร่างกายมนุษย์ ส่วนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมักจะมีรูปร่างเป็นเพียงบางส่วนของร่างกายมนุษย์ เช่น เป็นหุ่นยนต์แขน (Arm Robot) 

     ความแตกต่างของลักษณะหุ่นยนต์บ้านกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ชัดเจนอีกข้อหนึ่ง คือ ความสามารถในการเคลื่อนที่

     หุ่นยนต์บ้า่นส่วนใหญ่ จะสามารถเคลื่อนที่ได้ มีเท้าหรือมีล้อให้ สามารถเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้ ส่วนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะติดตั้งอยู่กับที่

 

 

  ติดต่อที่  บริษัท พีเอสอาร์  สยาม  เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

1/150 หมู่ 4 ตำบลคลองจิก  อำเภอบางปะอิน

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13160

โทร.081-9352766,035-708680

(คุณระเบียบ พรหมสรินทร์)

www.Diimak.com