Support
diimak.com
097-234-1961
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
rabiab_@hotmail.com | 02-07-2014 | Hits  4850
เมื่อต้องทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ในบางครั้งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องสัมผัสกับสารเคมี ที่ใกล้ตัวที่สุดก็น่าจะเป็นแอลกอฮอล์ ซึ่งเมื่อถูกนำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วนั้นก็จะมีอยู่มากมายที่แตกต่างกันตามปริมาณที่ผสมอยู่โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งสำหรับประเภทที่มีปริมาณเปอร์เซ็นต์ที่สูงนั้นเมื่อสัมผัสผิวหนังก็สามารถที่จะทำให้ผิวในส่วนนั้นไหม้ได้เพราะมีอัตราการระเหยที่เร็วมาก และด้วยความเข้มข้นก็ยิ่งส่งผลมากขึ้นด้วย ประเภทของวัสดุที่ใช้ทำเป็นถุงมือ 1. ยางธรรมชาติ (Latex): ผลิตจากวัสดุที่ได...
chupong | 15-12-2012 | Hits  5477
อุตสาหกรรมแบ่งออกได้เป็นสี่ส่วนดังนี้ ส่วนแรก ส่วนนี้เกี่ยวข้องกับการคัดแยกเอาทรัพยากรออกจากพื้นผิวของโลกโดยตรง ซึ่งรวมไปถึงการเกษตรกรรม, การทำเหมืองแร่และการตัดไม้ ซึ่งส่วนนี้ไม่ได้ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าแม้แต่น้อย เพียงแค่ส่งทรัพยากรเข้าโรงงานต่างๆเพื่อที่จะสร้างผลกำไรเท่านั้น ส่วนที่สอง กลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าจากอุตสาหกรรมกลุ่มแรก กลุ่มนี้รวมไปถึงโรงงานต่างๆที่ถลุงเหล็ก, ผลิตเฟอร์นิเจอร์, หรือบรรจุผลิตภัณฑ์ทางเกษตรอย่างเช่นเนื้อสัตว์ ส่วนที่สาม กลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับการบ...
chupong | 12-12-2012 | Hits  6182
การปฏิวัติอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมได้กลายมาเป็นจุดสำคัญของการผลิตผลิตภัณฑ์และแรงงานในประเทศต่างในยุโรปและอเมริกาเหนือระหว่างการปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งทำให้ระบบเศรษฐกิจแบบเก่าอย่างระบบการแลกเปลี่ยนและระบบศักดินาล้าหลังซึ่งก็เนื่องมาจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในเทคโนโลยีอย่างเช่น การผลิตเหล็กกล้าและถ่านหิน อุตสาหกรรมถูกเกื้อหนุนโดยความก้าวหน้าทางเทดโนโลยีและยังคงพัฒนาต่อไปเป็นแบบใหม่ๆอยู่จนถึงทุกวันนี้ ประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลายจึงรับนโยบายเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเข้ามาใช้
chupong | 03-12-2012 | Hits  5123
อุตสาหกรรมคืออะไร? อุตสาหกรรมคือการผลิตสินค้าและบริการที่อยู่ภายในระบบเศรษฐกิจเศรษฐกิจหนึ่ง อุตสาหกรรมสามารถที่จะแบ่งเป็นอย่างไรได้บ้าง? อุตสาหกรรมส่วนใหญ่แล้วจะแบ่งเป็น3ส่วน ส่วนที่หนึ่งหรือส่วนการหาวัตถุดิบ, ส่วนที่สองหรือส่วนของการผลิตและส่วนที่สามหรือส่วนของการบริการ แต่ในหนังสือบางเล่มก็จะเพิ่มส่วนที่สี่หรือส่วนของด้านความรู้เข้าไปหรือแม้แต่ส่วนที่ห้าหรือวัฒนธรรมและการวิจัยเข้าไป อุตสาหกรรมยังสามารถที่จะแบ่งได้อีกตามวัตถุดิบ ตามขนาดและตามสถานะความเป็นเจ้าของ ตามวัตถุดิบ อุตสาหกรรมอาจจะแบ่งเ...
1 | 2

  ติดต่อที่  บริษัท พีเอสอาร์  สยาม  เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

1/150 หมู่ 4 ตำบลคลองจิก  อำเภอบางปะอิน

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13160

โทร.081-9352766,035-708680

(คุณระเบียบ พรหมสรินทร์)

www.Diimak.com