Support
diimak.com
097-234-1961
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

อุตสาหกรรมแบ่งเป็นส่วนต่างๆได้ดังนี้

chupong | 15-12-2555 | เปิดดู 5451 | ความคิดเห็น 0

 ส่วนต่างๆของอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมแบ่งออกได้เป็นสี่ส่วนดังนี้

  • ส่วนแรก ส่วนนี้เกี่ยวข้องกับการคัดแยกเอาทรัพยากรออกจากพื้นผิวของโลกโดยตรง ซึ่งรวมไปถึงการเกษตรกรรม, การทำเหมืองแร่และการตัดไม้ ซึ่งส่วนนี้ไม่ได้ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าแม้แต่น้อย เพียงแค่ส่งทรัพยากรเข้าโรงงานต่างๆเพื่อที่จะสร้างผลกำไรเท่านั้น
  • ส่วนที่สอง กลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าจากอุตสาหกรรมกลุ่มแรก กลุ่มนี้รวมไปถึงโรงงานต่างๆที่ถลุงเหล็ก,  ผลิตเฟอร์นิเจอร์, หรือบรรจุผลิตภัณฑ์ทางเกษตรอย่างเช่นเนื้อสัตว์
  • ส่วนที่สาม กลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับการบริการ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ฝึก, ผู้จัดการและผู้ให้บริการต่างๆ
  • ส่วนที่สี่ กลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบไปด้วยนักวิทยาศาสตร์ต่างๆ
  • ส่วนที่ห้า สำหรับบางแห่งส่วนที่ห้าก็เป็นสาขาที่แตกออกมาจากส่วนที่สี่ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ที่ทำการตัดสินใจขั้นสูงที่สุดในสังคมหรือเศรษฐกิจหนึ่งๆ กลุ่มนี้รวมไปถึงผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ในแขนงต่างๆเช่น รัฐบาล วิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัย, สื่อและอื่นๆอีกมากมาย

 

ความคิดเห็น

วันที่: 23-06-2024

แสดงความคิดเห็น
All Comments: 0 Pages: 1/0

  ติดต่อที่  บริษัท พีเอสอาร์  สยาม  เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

1/150 หมู่ 4 ตำบลคลองจิก  อำเภอบางปะอิน

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13160

โทร.081-9352766,035-708680

(คุณระเบียบ พรหมสรินทร์)

www.Diimak.com