Support
diimak.com
097-234-1961
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
rabiab_@hotmail.com | 12-02-2015 | Hits  4079
ความชื้นกับสารกันชื้น ในผลิตภัณฑ์อาหารหลายประเภท โดยเฉพาะที่เป็นอาหารแห้งมักจะมีถุงเล็กๆ ปะปนอยู่ด้วย ซึ่งถุงนั้นจะใช้ในการป้องกันความชื้นที่จะเข้าไปปะปนอยู่ในอาหาร ซึ่งจะก่อให้เกิดเชื้อราขึ้นได้ และสร้างผลเสียทั้งตัวผลิตภัณฑ์ และชื่อเสียงที่มีผลกระทบโดยตรงกับผู้ผลิต ดังนั้นแล้วในการป้องกันก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นนั่นก็คือการใช้สารป้องกันความชื้น ความชื้นนั้นจะมีปะปนอยู่ในอากาศดังนั้นแล้วจึงสามารถที่จะเข้าไปปะปนอยู่ในที่ต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นซองบรรจุหีบห่อ กล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ ก็สามารถเข้าไปได้ และ...
rabiab_@hotmail.com | 30-01-2015 | Hits  6081
ข้อปฏิบัติในการเลือกถุงมือป้องกันสารเคมี ในโรงงานอุตสาหกรรมย่อมต้องมีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตาม สารเคมีแต่ละประเภทนั้นมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ดังนั้นแล้วในการเลือกถุงมือที่จะนำมาใช้ในการป้องกันนั้นจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมถุงมือป้องกันที่เหมาะสมให้กับผู้ปฏิบัติงาน ถุงมือที่นำมาใช้นั้นจะต้องมีมาตรฐานในการผลิตที่จะต้องเข้ากันได้กับ 1) ผู้สวมใส่ 2) งานที่ทำ สาเหตุที่ถุงมือไม่สามารถใช้ในการป้องกันสารเคมีได้ การซึมผ่าน : เกิดจา...
trainee2014 | 31-10-2014 | Hits  8557
ประโยชน์ในการใช้ถุงมือ การใช้ถุงมือยางในโรงงานต่างๆ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการทำงานแต่ละประเภท เช่น ถุงมือชนิดป้องกันสารเคมี ถุงมือป้องกันสิ่งสกปรกต่างๆ ทั่วไป ถุงมือสำหรับหยิบจับอาหาร และถุงมือสำหรับใช้งานด้านการแพทย์ เป็นต้น สำหรับประโยชน์ของถุงมือยางที่เห็นได้ชัดเจน คือ - ช่วยป้องกันสิ่งสกปรกที่มาจากสิ่งต่าง ๆ - ช่วยป้องเชื้อโรคที่มาจากการหยิบหรือจับสิ่งของ ที่สกปรก หรือมีสารเคมีที่มีผลต่อร่างกาย - ช่วยป้องกันการบาดเจ็บของนิ้วและมือ จากสิ่งของที่มีคม แต่ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่จะงานที่จะทำเพรา...
trainee2014 | 02-09-2014 | Hits  6411
ถุงมือไนไตร ถุงมือยางไนไตร คืออะไร ถุงมือไนไตรทุกวันนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยใช้กันในหลายๆวัตถุประสงค์ แต่วัตถุประสงค์หลักคือปกป้องมือของผู้สวมใส่ ทั้งจากสารพิษ สารเคมีและสารละลายต่างๆ ถุงมือยางไนไตรในปัจจุบันมีจำหน่ายหลายแบบและหลายขนาด หลาย texture โดยมีทั้งผิวหยาบและผิวเรียบ ซึ่งให้ความแตกต่างกันทั้งคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี นั่นก็เพื่อวัตถุประสงค์การใช้ที่หลากหลาย ดังนั้นเมื่อจะเลือกซื้อถุงมือยางไนไตร ควรพิจารณาถึงประเด็นเรื่องการป้องกัน หรือปกป้องมือเป็นหลัก ตลอดจนควรพิจารณาถึงคุณ...
rabiab_@hotmail.com | 22-08-2014 | Hits  5429
ESD สร้างความเสียหายให้กับชิ้นงานของคุณได้ ESD เป็นคำที่ย่อมาจากคำว่า Electro Static Discharged ซึ่งจะให้ความหมายว่า การถ่ายเทประจุอย่างฉับพลัน ESD นี้จะเกิดมาจากพื้นผิวของวัสดุที่เราได้สัมผัสอยู่ เมื่อเราได้สัมผัสกับพื้นผิวในบริเวณนั้นซึ่งมีกระแสไฟฟ้าสถิตย์ กระแสไฟฟ้าดังกล่าวก็จะไหลผ่านตัวเราแล้วเคลื่อนที่ไปยังอีกวัตถุหนึ่ง ซึ่งถ้าเป็นชิ้นส่วนทางอิเลคทรอนิกส์นั้น ก็สามารถที่จะเข้าไปสร้างความเสียหายได้ โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นวงจรต่างๆ ดังนั้นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์นี้ ก็สามาร...
rabiab_@hotmail.com | 13-08-2014 | Hits  4841
เหตุผลที่ต้องมีกระดาษซับสารเคมีไว้ในโรงงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์นั้น แน่นอนว่าจะต้องมีชิ้นส่วนที่เป็นส่วนประกอบของบอร์ดทางอิเลคทรอนิกส์อย่างแน่นอน ดังนั้นแล้วสิ่งที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือส่วนที่เป็นการเคลือบผิวด้วยสารเคมี ซึ่งก็คือตะกั่วนั่นเอง เมื่อผ่านกระบวนการในการให้ความร้อนมาแล้วนั้น อุปกรณ์ต่างๆ ที่วางอยู่บนแผ่นบอร์ดนั้นก็จะติดไปกับแผงวงจร แต่สิ่งที่ตามมาด้วยนั้นก็คือคราบฟลักซ์ที่เป็นฟิล์มบางๆ ติดอยู่บนผิวหน้าของแผ่นบอร์ด และนี่เองที่ทำให้ต้องมีการทำความสะอาดก่อนการนำไปใช้ง...
nobphon | 07-08-2014 | Hits  4537
ถุงมือผ้าประเภทไนล่อน สำหรับถุงมือผ้านั้นก็จะมีทั้งแบบที่ผลิตจากวัสดุที่เป็นธรรมชาติและก็เป็นแบบที่ผลิตขึ้นมาจากใยสังเคราะห์ สำหรับแบบที่เป็นไนล่อนนั้น ก็จะเป็นแบบที่ผลิตมาจากใยสังเคราะห์ประเภทหนึ่ง ซึ่งจะใช้ประโยชน์ทางด้านการใช้งานทั่วไป ใช้สำหรับซับเหงื่อในขณะที่ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลานาน และยังมีสาร PU เคลือบอีกชั้นหนึ่ง สามารถทนต่อสารเคมีอ่อนๆ ได้ และบางรุ่นนั้นยังถูกออกแบบมาให้กระชับมือ สามารถหยิบจับชิ้นงานได้อย่างถนัดและไม่หลุดร่วง และนอกจากนั้นแล้วก็ยังไม่เป็นขน ทำใ้สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกร...
rabiab_@hotmail.com | 16-07-2014 | Hits  4536
ถุงสวมใส่มือไนไตร คืออะไร? ใช้ทำอะไร? เมื่อกล่าวถึงถุงสวมใส่มือประเภทนี้ก็จะเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าจะต้องนำไปใช้ในทางการแพทย์ ซึ่งแต่เดิมนั้นจะผลิตจากยางธรรมชาติ และก็ได้มีการพัฒนาคุณสมบัติบางประการที่ดีกว่า เช่น สามารถที่จะทนต่อสารเคมีได้ดีกว่า เพิ่มความทนทานและแข็งแรง ทนต่อการฉีกขาด การเจาะทะลุได้มากกว่า และสามารถที่ทนอุณหภูมิได้สูงถึง 108 องศาเซลเซียส เป็นต้น ถุงสวมใส่มือประเภทไนไตรผลิตมาจากวัสดุใด สำหรับถุงที่ใช้สวมใส่มือประเภทนี้จะได้รับการสร้างมาจากยางสังเคราะห์ ตามกระบวนการทางเคมีที่มี...
rabiab_@hotmail.com | 08-07-2014 | Hits  4285
เกี่ยวกับแผ่นวัดความชื้น สำหรับแผ่นวัดความชื้นนั้น โดยปกติจะมีไว้สำหรับการตรวจสอบความชื้นภายในถุงที่บรรจุผลิตภัณฑ์ไว้ ไม่จะเป็นผลผลิตทางการเกษตร เช่นข้าว และเมล็ดพืชประเภทต่างๆ เพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อราที่อาจเกิดขึ้นได้ หรืออุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ก็มีการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อตรวจสอบและป้องกันการเกิด Oxide ที่อาจจะสร้างความเสียหายให้กับวงจรและตัวอุปกรณ์ต่างๆ บางชนิดได้ ดังนั้นแล้วแผ่นวัดความชื้นนี้จึงเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่มีความสำคัญมาก ซึ่งอาจจะต้องมีไว้ในถุงบรรจุภัณฑ์ด้วยก่อนที่จะทำการปิดป...
nobphon | 03-07-2014 | Hits  5563
ถุงมือประเภทยางสังเคราะห์ที่เป็นแบบ PVC ในลักษณะการใช้งานนั้นจะเน้นในเรื่องของการใช้งานทางด้านการป้องกันสารเคมีเป็นหลัก ซึ่งนั่นก็หมายความว่าใช้งานด้านการป้องกันทางด้านกายภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควร อย่างเช่นทนทานต่อการบาด การเสียดสี หรือการเฉือนได้ดีในระดับหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่ควรที่จะนำไปใช้งานกับวัสดุที่เป็นของแข็ง ส่วนในเรื่องของการป้องกันสารเคมีนั้นก็จะมีประสิทธิภาพเมื่อนำไปใช้กับสารจำพวกแอลกอฮอล์ กรด ด่างที่มีความเข้มข้นสูง ดังนั้นแล้วจึงเหมาะที่จะนำไปใช้ในห้องปฏิบัติการทางด้านเคมีภัณฑ์ เพ...
1 | 2

  ติดต่อที่  บริษัท พีเอสอาร์  สยาม  เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

1/150 หมู่ 4 ตำบลคลองจิก  อำเภอบางปะอิน

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13160

โทร.081-9352766,035-708680

(คุณระเบียบ พรหมสรินทร์)

www.Diimak.com