Support
diimak.com
097-234-1961
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ความชื้นกับผลกระทบต่อสินค้า

rabiab_@hotmail.com | 12-02-2558 | เปิดดู 4098 | ความคิดเห็น 0

ความชื้นกับสารกันชื้น

 

ในผลิตภัณฑ์อาหารหลายประเภท โดยเฉพาะที่เป็นอาหารแห้งมักจะมีถุงเล็กๆ ปะปนอยู่ด้วย ซึ่งถุงนั้นจะใช้ในการป้องกันความชื้นที่จะเข้าไปปะปนอยู่ในอาหาร ซึ่งจะก่อให้เกิดเชื้อราขึ้นได้ และสร้างผลเสียทั้งตัวผลิตภัณฑ์ และชื่อเสียงที่มีผลกระทบโดยตรงกับผู้ผลิต ดังนั้นแล้วในการป้องกันก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นนั่นก็คือการใช้สารป้องกันความชื้น

ความชื้นนั้นจะมีปะปนอยู่ในอากาศดังนั้นแล้วจึงสามารถที่จะเข้าไปปะปนอยู่ในที่ต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นซองบรรจุหีบห่อ กล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ ก็สามารถเข้าไปได้ และเมื่อมีอุณหภูมิที่พอเหมาะก็จะกลั่นตัวเป้นหยดน้ำ และก็จะทำให้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เปียกชื้น สร้างความเสียหายได้ ดังนั้นแล้ว ในการขนส่งสินค้า จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง และต้องใช้เวลาในการบนส่งที่ยาวนาน เช่นการขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ ซึ่งหีบห่อผลิตภัณฑ์นั้นๆ จะต้องสัมผัสกับสภาพอากาศและอุณหภูมิที่แตกต่างกันอยู่ตลอดเวลา จากปัจจัยต่างๆ อย่างเช่น กลางวัน กลางคืน เขตอากาศร้อน เขตอากาศหนาว สภาพอากาศจากภายนอก อากาศในห้องปรับอากาศ ล้วนเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียงต่อตัวสินค้า

ความชื้นในอากาศจะมีโอกาสเข้าไปสร้างความเสียหายให้กับสินค้าในหีบห่อบรรจุได้ 3 ทาง คือ

  1. เข้าไปในหีบห่อจากภายนอก
  2. เข้าไปในหีบห่อในระหว่างการบรรจุ
  3. ตัวสินค้าคลายความชื้นออกมา

ดังนั้นแล้วในการใช้สารป้องกันความชื้นให้ได้ผลดีมากที่สุด จะต้องบรรจุสินค้าพร้อมกับสารกันชื้น และจะต้องปิดหีบห่อให้สนิทและมิดชิดไม่มีรอยรั่วให้อากาศเข้าไปได้ และจะต้องใช้ปริมาณสารกันชื้นที่มากพอกับขนาดของบรรจุภัณฑ์หรือประเภทของสินค้า

 

 

ความคิดเห็น

วันที่: 15-07-2024

แสดงความคิดเห็น
All Comments: 0 Pages: 1/0

  ติดต่อที่  บริษัท พีเอสอาร์  สยาม  เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

1/150 หมู่ 4 ตำบลคลองจิก  อำเภอบางปะอิน

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13160

โทร.081-9352766,035-708680

(คุณระเบียบ พรหมสรินทร์)

www.Diimak.com